Tábory/Akce

PŘIHLÁŠKA

O NÁS

OBJEKT

OTÁZKY

Informace
k akcím

Potřebné
dokumenty

Spolek,
vedení

Informace
o objektu

Máte
otázky?

Člen spolku BOMBA tábor - dětské tábory, z. s. 

Seznam členů

Vážení rodiče a přátelé,

množí se nám žádosti o rezervaci na naše tábory s tím, že nechcete o tábor přijít a obáváte se, že jakmile se spustí přihlášky na naší akci, že to nestihnete anebo se na Vás nedostane. Na každou takovou žádost odpovídáme, že rezervace bohužel neděláme, a tak Vám nezbývá nic jiného, než si ohlídat datum spuštění přihlášek a být rychlí. Když to nestihnete, tak jsou děti smutné a nás to také mrzí.

me pro Vás řešení!

Jsme spolek a máme stanovy (http://bombatabor.cz/cs/stanovy/), při kterých jsme na tuhle možnost mysleli. Nabízíme Vám členství v našem spolku, převážně tedy Vašeho dítěte, jedná se dle stanov o druh členství: Mladistvý a nezletilý člen (Přihláška do spolku BOMBA tábora).

Jaké to má pro Vás v praxi výhody

Pokud se stanete naším členem, budete se moct přednostně přihlásit na naše akce. Příklad, když by přihlášky na letní tábor byly spuštěné k 01.01., člen spolku by se mohl přihlásit již o 5 dní předem, a nemusel by tak čekat na oficiální přihlášení a získal by tak výhodu zajistit si své místo. Dále jsou vypsány slevy pro členy spolku, například cena pro člena spolku nebude 5690,- Kč ale 5390,- Kč, vždy se bude cena lišit od akce, není to podmínkou, ale většinou pravidlem.

Co proto musíte udělat?

Musíte vyplnit přihlášku do spolku BOMBA tábora a dále zaplatit roční příspěvek ve výši 1.000,- Kč (jedentisíckorunčeských) a to na účet BOMBA tábora (2500779873/2010) nebo hotově oproti vystavenému dokladu po dohodě na telefonním čísle. Příspěvek se stahuje vždy na jednoho člena.

Doba trvání členství?

Členem se stanete, jakmile bude řádně vyplněná přihláška a zaplacený příspěvek, členství trvá jeden rok a pokud za rok uhradíte příspěvek opětovně, tak se doba prodlužuje o další rok. V opačném případě členství zaniká.

Co když bude tolik členů, že se na jiného člena nedostane?

Pokud tato situace nastane, tak budou upřednostněni Ti, kteří budou se jako členové dříve přihlásí na akci, ale zatím nic takového nehrozí.

Co s příspěvky, finanční hotovostí, bude?

Bude použit na chod spolku a na naše akce pro děti. Chodem spolku je myšleno: kancelářské potřeby, výbava pro naše akce (převleky, ceny, apod.), školení pro vedoucí (lyžařský kurz, zdravotní kurz a další) či na poskytnutí slev členům. Nebude použito na výplaty vedoucích a jiných členů spolku.

V případě jakýchkoliv dotazů nás můžete kontaktovat na emailu: info@bombatabor.cz, tel. 607987056 nebo na stránkách „Rychlý kontakt“

 

 

Seznam členů

 

Rychlý kontakt

Výhody člena spolku!

Informace o členství 

Přihláška k členství

Seznam členů

Pravidelné akce: 

  • BOMBA vybíjená
  • každé úterý *20,- Kč/dítě 
  • zrušeno do odvolání!

Nejbližší akce: 

ŠVP Bystřany 2024

BOMBA Léto 2024

BOMBA Léto 2024

Přihlášení Léto 2024

Připravované akce:

BOMBA Podzim 2024

BOMBA Podzim 2024

Přihlášení Podzim 2024